C Awards 2017 – Wikinspire from Visualiseringscenter C on Vimeo

Beskrivning av bidrag
Wikinspire är resultatet av ett Medietekniskt kandidatprojekt där gruppen fick i uppgift att visualisera Wikipedia-artiklar och hur dessa relaterar till varandra. I Wikinspire kan användaren söka på valfri artikel och få upp information om artikelns position, vilket visas på en interaktiv världskarta, eller information om när artikeln utspelade sig i tidsrymden, visualiserat med hjälp av en interaktiv tidslinje.
Hittar användaren en artikel som den tycker verkar intressant kan hen läsa ett utdrag ur artikeln eller klicka sig vidare till den fulla artikeln på Wikipedia. En ny sökning kan också enkelt göras med den valda artikeln som utgångspunkt. Om inspirationen tryter finns även en knapp för att generera slumpmässiga sökningar.
Medlemmar

Albin Bergström
Hanna Johansson
Sarah Linn Fosse
Sara Martin
Johanna Westberg

Utbildning

Medieteknik på Linköpings universitet