C Awards 2017 – SuperSonicSunshine from Visualiseringscenter C on Vimeo.

Beskrivning av bidrag

Supersonicsunshine är ett projekt skapat i kursen “TSBK03 –
Advanced Game Programming” och visar på en implementation of
“Real-Time Polygonal-Light Shading with Linearly Transformed
Cosines”, en metod presenterad av Heitz et al på 2016 års Siggraph.

Inom spelgrafik och ljussättning i realtid har det alltid varit ett
komplext problem att beräkna ljusbidraget från ljuskällor som har en
area. Istället brukar man approximera detta genom att anta att ljuset
kommer från en enda punkt.

Med Linearly Transformed Cosines kan ljussättning beräknas i realtid
med godtyckliga distributioner och kan därför användas för att
ljussätta mer komplexa ytor. Metoden går ut på att utgå från en känd
ljusdistribution och använda transformationer för att ta fram den
distribution man vill ha. Den kända ljusdistributionen kan beräknas
analytisk och på så sätt kan ljussättning med dynamiska arealjus
användas i realtid.

Medlemmar

Erik Sandrén
Pontus Orraryd

Utbildning

Medieteknik