Medlemmar

Gabriella Rydenfors
Daniel Holst
Jens Jacobsson
Michael Sjöström
Pontus Orraryd

Utbildning

Civilingenjör i Medieteknik, Linköpings Universitet