Medlemmar

Adrian Blanco
Robin Palmberg
Vincent Wong

Utbildning

Advanced Graphic Interaction, Kungliga Tekniska Högskolan