Medlemmar

Max Dyrhage
Kevin Whittaker
Fredrik Hallberg
Emil Westin
Yingjie Liang
Maria Krinaki
Oskar Berg

Utbildning

Informationsvisualisering, Kungliga Tekniska Högskolan