Beskrivning av bidrag

Detta bidrag är en realtidsrendering och simulering av päls gjord som projekt för kursen
Teknik för avancerade datorspel eller som examinatorn själv beskriver den Avancerade
tekniker för datorspel. Projektet är gjort på egen hand i C++, OpenGL och GLSL.
Pälsen är ursprungligen ett antal “mästar/guide” hårstrån som simuleras enligt en metod
skriven av Han och Harada 2012. Under renderingsfasen skapas det sedan fler hårstrån
utifrån de simulerade “mästar/guide” hårstråna. Ljussättningen av pälsen följer en metod
skriven av Kajiya and Kay 1989 som fortfarande används som bas i flera datorspel
nuförtiden.
Den största anledningen till att jag valde att göra detta projekt var att jag ville testa att
använda alla shaders OpenGL kunde erbjuda (vertex shader, tesselation shaders, geometry
shader, fragment shader och compute shader). Det blen en kul utmaning som jag har dragit
stor lärdom ifrån.
Koden och rapporten går att hitta på Github:
https://github.com/rcedermalm/Realtime-Rendering-of-Fur

medlemmar

Rebecca Cedermalm

Utbildning

Civilingenjör i Medieteknik, Linköpings Universitet