Medlemmar

Gunnar Oledal
Michael Schade

Utbildning

Interaction Design, Chalmers Tekniska Högskola