Medlemmar

Erik Forsberg
Maria Hjorth
Kyriaki Sarampasina
Marcus Frisell
Niklas Gustavsson
Linn Lahtinen
Jonathan Söderin

Utbildning

Civilingenjör Medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan