Medlemmar

Viktor Alderin
Mikael Eriksson
Lennart Jönsson
Huiting Wang
Vincent Wong

Utbildning

HCI, Kungliga Tekniska Högskolan / Computer Science & Media Technology, Stockholm University