Medlemmar

Karl Andersson
Halit Anil Donmez
Björn Lundkvist
Adam Nyberg
Carl Sténson
Arvid Sätterkvist
Yuchen Qiu

Utbildning

Kungliga Tekniska Högskolan