C Awards 2017 – Kubb VR from Visualiseringscenter C on Vimeo.

Beskrivning av bidrag

Kubb VR utvecklades i syfte att återskapa svensk sommar när den är som bäst i en virtuell miljö där kubb går att spela. VR-upplevelsen skapades i kursen TNM091 – Media Produktion för Immersiva Miljöer och är utvecklat mot HTC Vive i spelmotorn Unity. Utvecklingen har skett i flera steg där Kubb har legat i fokus från start för att ge en så bra upplevelse av att spela Kubb. Därefter har attribut för att återskapa en svensk sommar legat i fokus med hjälp av ljud och animerade djur.

Medlemmar

Oskar Ankarberg

Utbildning

Medieteknik vid Linköpings Universitet