Medlemmar

Alan Abdlwafa
Adrian Häggvik
Mattias Lönnerberg
David Ringqvist

Utbildning

Master i Människa-Dator Interaktion, Kungliga Tekniska Högskolan