Medlemmar

Jonathan Golan
Andreas Linn
Mattias Lönnerberg
Adrian Häggvik
Paulina Hensman
David Masko
Alan Abdlwafa
Victor Larsson

Utbildning

Civilingenjör i Datateknik, Kungliga Tekniska Högskolan