C Awards 2017 – Enviromind from Visualiseringscenter C on Vimeo.

Beskrivning av bidrag

I en global värld är klimatförändringar ett globalt problem, ändå ligger ansvaret ofta på
nationell nivå. Trots att länder har olika historier och förutsättningar förväntas de sträva mot
samma miljömål. Men är det verkligen så enkelt?
Enviromind är ett projekt skapat av 8 masterstudenter inom medieteknik i kursen
Informationsvisualisering på KTH. Inspirerade av Hans Rosling och Gapminder ville vi skapa
ett verktyg för att presentera fakta om världen på ett begripligt sätt, och på så sätt visa på
samband som annars är lätta att missa. Fokus hamnade i att titta på relationen mellan
ekonomi och utsläpp, för att bättre kunna förstå miljöfrågor ur ett globalt perspektiv.
En del av gruppen arbetade med prototyp och
design, och en del med datahantering och utveckling. Genom att iterera över flera prototyper
och olika lösningar kunde vi arbeta fram ett verktyg med hjälp av webbteknologier och D3.
Slutresultatet är ett webbverktyg där ekonomi- och miljödata från World Bank visualiseras ur
ett historiskt och ett geografiskt perspektiv.

Medlemmar

Gustav Höglund
Emma Klint
Viktor Gustafsson
Fredrik Spansk
David Samuelsson
Victor Gustafsson
Josefine Möller
Frida Eklund

Utbildning

Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan