C Awards 2017 – Decay from Visualiseringscenter C on Vimeo.

Beskrivning av bidrag
Decay är en post-apokalyptisk 3D animerad kortfilm skapad av studenter vid Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik vid Linköpings Universitet. Projektet skapades i samband med kursen TNM088 HT2016.
All modellering och animering utfördes i programmet Blender. Flertalet föremål och objekt som passade scenens tema modellerades proportionellt utifrån referensbild på verkliga föremål. Dessa gavs texturer och material som matchade egenskaperna av föremålen. På så sätt återgavs föremålen på ett relativt verklighetstroget sätt när de återskapas av datorn. Föremålens animationer är automatiserade. De föremål som dyker upp från ingenstans använder sig av keyframes för att hantera deras synlighet och ett skript skrevs för att slumpa ut positioner och animera deras synlighet på ett slumpmässigt vis. Nyckelpigan i scenen gavs ett digitalt skelett och animerades för hand utifrån referensmaterial på nyckelpigor.
Musik och SFX har skapats och arbetats med i Steinberg Cubase 8.5.
Efterarbetet har skett i programmet After Effects där bland annat färgkorrigering och ljuskorrigering skett. Filmen är renderad med upplösningen 1600×900 på grund av tidsbrist.
Använd mjukvara:
Blender 3D
Cycles
Steinberg Cubase
Adobe Photoshop
Adobe After Effects
Medlemmar

Jonathan Edvardsson
Filip Klang
Eric Edelo
Linus Arvidsson

Utbildning

Civilingenjörsprogammet i Medieteknik, Linköpings Tekniska Högskola