C Awards 2017 – CourseRunner from Visualiseringscenter C on Vimeo.

Beskrivning av bidrag

I KTH´s kurskatalog finns över 6000 kurser. Möjligheterna för den enskilda
studenten att få en översikt över vilka av dessa kurser som är relevanta, eller
ens valbara, är med dagens tillgängliga verktyg starkt begränsade. Med detta
som utgångspunkt skapade vi CourseRunner.
CourseRunner är en digital plattform med syfte att hjälpa andra studenter att hitta
rätt kurser. I första hand vänder sig CourseRunner till de studenter som letar efter
valbara kurser och vill veta vilka möjligher de har. Genom att göra sökfunktionen
personlig, utöka möjligheten till filtrering, och framförallt – presentera kurserna i
en överskådlig, interaktiv visualisering, får studenten ett verktyg att hitta de mest
relevanta kurserna för just dennes utbildning och senare karriärsval.

I nuläget är den primära användaren studenter på KTH, men även lärare, studievägledare och
framtida studenter är potentiella användare av tjänsten. Webbapplikationen är skriven med hjälp av Javascript-biblioteken React och D3 för att kunna få en responsiv och interaktiv plattform.

Medlemmar

Jesper Ericsson
Ingemar Markström
Adam Pielbusch
Isabella Richiello
Filip Larsson
Erik Lindbom
Alexander Örtengren
Frida Kindahl
Petter Erlandsson
Rodrigo Rodríguez

Utbildning

Mediateknik, Datateknik och Design och Produktframtagning på KTH