C Awards 2017 – Co World Detectives from Visualiseringscenter C on Vimeo.

Beskrivning av bidrag
I kursen medieproduktion för immersiva miljöer var uppgiften att skapa en film för domen eller ett VR-headset. Vi valde att ta uppgiften vidare till ett interaktivt VR-spel och även göra det till en social VR-upplevelse med två spelare.
Spelet har utvecklats för HTC Vive. HTC Vive är ett VR-headset med rumstracking och två handkontroller som är utvecklat för en person som sitter ensam och spelar. Oftast vill användaren visa och dela med sig av sin häftiga upplevelse och bjuder med andra till att använda den i grupp.
Vi har lagt till den sociala aspekten genom att en spelare har på sig headsetet och håller i den ena kontrollen och den andra spelaren håller i den andra kontrollen. Spelaren utanför headsetet kan styra vad den ska se i spelet genom att flytta sig och vrida sin kontroll och bilden visas på en separat skärm, t ex en TV. I spelets story är spelaren i headsetet en människa som kan interagera med objekt i världen. Den utanför headsetet är en själ som kan se saker som människan inte ser men kan inte interagera med världen. Tillsammans måste de samarbeta för att lösa pussel för att ta sig vidare i spelet. Det går även att involvera fler personer som kan titta på samma skärm som själen och komma med ideér och förslag på lösningar vilket kan aktivera alla som väntar på att få spela.
Medlemmar

Gabriella Rydenfors
Sandra Tråvén

Utbildning

Civilingenjör medieteknik