Beskrivning av bidrag

VR Creative är ett verktyg skapat som del av kandidatarbetet på Medieteknik. VR Creative är ett verktyg där användaren, i Virtual Reality, kan skapa modeller utifrån några grundläggande 3D-modeller. Gruppen fokuserade på att hitta ett bra sätt för hur man kan interagera med menyer samt objekt i en VR-miljö. Detta löstes bland annat genom att dela upp användarens interaktionsval i två delar. Den ena delen bestod av interaktionsval som kunde väljas direkt från handkontrollen medans mer avancerade interaktionsval valdes via en virtuell “tablet”. De simpla interaktionsvalen bestod av möjligheten att flytta (fritt), translatera, rotera samt skala. Bland de mer avancerade interaktionsverktygen fanns möjligheten att skapa nya objekt, ändra färg/material på befintilga objekt, radera objekt, spara och ladda ett projekt samt göra så att object “snappar” till andra objekt eller punkter i rymden.

Tekniker och hårdvara som gruppen använde sig av var Unity 3D, SteamVR samt HTC Vive.

medlemmar

Karim Samim
Adam Rohdin
Emma Broman
Malin Wetterskog
August Sjögren
Gustaf Liljegren
Johan Olsson

Utbildning

Medieteknik, Linköpings universitet