Beskrivning av bidrag

Ett VR-spel där interaktionen sker med fysiska spelkort. Projektet gjordes som ett Medietekniskt kandidatprojekt av 7 studenter.
Spelet gjordes i Unity3d med hjälp av SteamVR och Vuforia.

medlemmar

Tobias Pettersson
Linnea Bergman
Simon Johansson
Rickard Falk
Jonathan Fransson
Felix Grönborg
Sven Thole

Utbildning

Medieteknik, Linköpings universitet