Beskrivning av bidrag

I kursen Visualiseringsprojekt i programmet Byggteknik skapade vi ett eget kvarter utifrån ett riktigt område utanför Boxholm. Vi har använt oss av höjddata från lantmäteriet och sen skapat en miljö vi tyckte presentera området. Husmodeller har skapats i Revit och 3Ds Max, projektet sammanställdes i Twinmotion. Resultatet blev en 3D-modell över ett naturskönt område vid Svartån med kluckande stränder.

Tekniken som vi använde oss av är tanken att man ska kunna använda vid bygget av nya områden för att ge en visualiserad bild av framtiden och sälja in den nya bebyggelsen till möjliga spekulanter. Man får en verklighetstrogen bild av hur området kommer växa fram och kan lätt sätta sig in i hur det kan vara att bosätta sig där. Det ger även en mer levande presentation och fångar köparen bättre än vanliga 2D-bilder.

I projektet ville vi gärna få till en presentation av både en yttre och inre miljö trots att det blev ett större projekt än vad som efterfrågades i kursen. Anledningen var för att kunna visa att det är en teknik som går att använda sig till båda områdena, både till bostadsområden och lägenheter.

medlemmar

Albin Eidner
Markus Engman
Ernst Gustafsson

Utbildning

Byggteknik, Linköpings universitet