Beskrivning av bidrag

En tillämpning av en teknisk rapport för att generera träd, samt en illustration av hur många olika sorters träd som kan genereras när man gör på detta sätt, genom att bara ändra på några parametervärden.

Träd som är genererade procedurellt genom en anpassning av ‘Space Colonization Algorithm’, vilket innebär att man genererar ett träd genom att fylla en volym. Detta görs genom att man genererar attraktionspunkter som används för att dra i en startnod. Den kommer då skapa en ny nod som är i snitt-riktningen för dessa attraktionspunkter. Om en ny nod ligger för nära någon attraktionspunkt så tas denna bort. Detta görs tills det inte finns några attraktionspunkter kvar och trädet har fyllt upp volymen helt.

medlemmar

Ludvig Mangs

Utbildning

Medieteknik, Linköpings universitet