Medlemmar

Rasmus Berggren
Anton Sivertsson
Calle Sténson
Arvid Sätterkvist

Utbildning

Medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan