Beskrivning av bidrag

Som examensarbete på kandidat programmet i Grafisk design och illustration på Konstfack har jag utforskat bilderboken och försökt utveckla en ny berättarform som bjuder in läsaren till en djupare dimension på samma gång som den ger bilderboken en chans att komma till “liv” på ett fysiskt vis. Jag har gjort detta genom att återskapa en barnbok, som jag illustrerat och skrivit tillsammans med Dr. Heather Briscoe i San Francisco, till en VR upplevelse.

Genom att bringa in mina akvarell illustrationer ur bilderboken utforskar jag kontrasten mellan det analoga tvådimensionella och det tredimensionella digitala genom temat “Relationen till Naturen”. Berättelsen handlar om stunder ur ett barns liv och familjebanden som introducerar naturens kretslopp genom tidlös visdom. Maneret i VR världen håller sig till den tvådimensionella formen.

Genom ett samarbete med Vincent Wong på KTH har jag fått hjälp att bygga en uppslukande interaktivt VR-miljö i Unity för besökaren att följa berättelsen i en helt ny dimension.
Sagan läses upp av 7 åriga Darby Boström och tempot leds av Portaler som dyker upp efter att varje text har lästs upp och låter besökaren gå vidare till nästa Scen eller “uppslag” i boken.

Syftet med detta projekt är att utforska relationen mellan bildberättande och interaktion, och hur man kan behålla papprets tvådimenionella kvalitet i en tredimensionell miljö.
Det ursprunglia projektet var att skapa en barnbok som examensarbete för att få chansen att använda mig av all lärdom jag fått i ämnet. Men efter att ha blivit introducerad till VR ville jag gå utöver mina gränser och utveckla projektet samt mina kunskaper genom att lära mig använda Unity och utforska en ny berättarform för bildrboken som fördjupar interaktionen med berättelsen.

medlemmar

Ishtar Bäcklund Dakhil
Vincent Erik Wong

Utbildning

Grafisk design & illustration, KTH & Konstfack