20140402_C-awards_1116_edit

Om C Awards

Visualiseringscenter C arrangerar årligen C Awards – en tävling där innovativa studentprojekt har chansen att vinna
10 000 SEK i olika kategorier. C Awards är en gemensam arena för universitet, näringsliv, forskning och allmänhet, med modern teknik och talang i fokus.

Visualiseringscenter C är ett världsunikt center för visualisering och medial gestaltning. En plats där forskning möter näringsliv och samhälle. Delaktighet i C Awards ger er tillgång till spännande akademiska visioner och möten med framtida kollegor. Som sponsor för C Awards får ni en fantastisk chans att visa upp ert företag i ett forum fyllt av kompetens och drivkraft. Välkommen att se nya idéer ta form. Välkommen att själva synas! C Awards finns för att skapa utvecklingsmöjligheter för universitetsstudenter inom medieteknik, på Sveriges universitet och högskolor. Studenter tillhörande media-, kultur- och konstutbildningar uppmuntras till samarbete över programgränserna och välkomnas att lämna in sina tävlingsbidrag, till en tävling där alla är vinnare. Vi hoppas att ni hänger med oss på en spännande, innovativ tävlingsresa.

Tävlingen avslutas med prisutdelning och galakväll den 3 maj 2018.

About C Awards

C Awards is an annual competition arranged by Visualization Center C where innovative student projects have the chance to win 10 000 SEK in various categories. C Awards acts as a common arena for the public, universities, business sector and science and research with modern technology and talent in focus.
Visualization Center C is a unique center for visualization and medial design. A place where science and research meets business and society. Participating in C Awards gives you a unique insight to exciting academic visions and encounters with future colleagues. See new ideas take shape and show yourself and your work! C Awards helps creating development opportunities within media teqhnique at Swedish universities and colleges. We encourage students from different programs to cooperate and they are welcome to submit their entries to a competition where everyone is a winner.

The competition ends with an award ceremony and gala evening on the May 3rd 2018.