En grundbult i all teknisk utbildning och en förutsättning för fortsatt utveckling är att du som är student lär dig att lära hur du söker tidigare lösningar, kritiskt granskar källor och tillgodogör dig tekniskt material. Med detta pris vill vi locka dig att arbeta utifrån teknisk forskningsprincip i större projekt och examensarbeten, där vedertagen forskning eller senaste rön används och anpassas till de problem du står inför. Vi vill också premiera spridning av nya insikter och utveckling av algoritmer och principer för andra att ta del av.

Bedömningskriterier:

  • Användande och anpassning av existerande forskning
  • Graden av nytänkande och insikter
  • Validering av resultat
  • Dokumentering och presentation

Sponsor