Med det här priset vill vi uppmuntra till att utveckla intressant innehåll för publika arenor med hjälp av innovativa tekniska lösningar, spännande interaktionsgränssnitt och visualisering. Tänk er att konceptet/installationen skulle kunna visas i utställningarna på Visualiseringscenter C. Det bidrag premieras som är nytänkande och mest komplett i sin helhetspresentation. Samarbeten över universitetsprogrammens gränser uppmuntras starkt i denna priskategori.

Bedömningskriterier

  • Det publika perspektivet
  • Är resultatet tillgängligt och intressant för en bredare publik än experter på området?
  • Hur väl är bidraget förpackat och presenterat?
  • Graden av nytänkande vägs också in.

Sponsor