Med detta pris vill vi locka dig att i dina laborationer och mindre projekt lägga till det där extra som gör varje kurs än mer lärorik, spännande och rolig. Här handlar det inte om något stort, avancerat projekt utan snarare om att bredda ramarna och se bortom själva uppgiften genom kreativitet och eftertanke.

Bedömningskriterier:

  • Kreativitet utöver vad uppgiften krävde
  • Tillgängliggörande
  • Graden av nytänkande, nya insikter

Sponsor