Utvecklingen inom fältet interaktionsdesign har under de senaste åren mer eller mindre exploderat. Det innefattar nu en bred variation och tvärvetenskapligt mångfald; där mjukvara, hårdvara, form och kontext kombineras i samspel för rikare användarupplevelser.

Genom det här priset vill vi uppmuntra studenter, utvecklare och konstnärer att fortsätta tänja på gränserna och stimulera kreativa lösningar och tillämpningar inom området. I kategorin Bästa interaktionsdesign belönar vi projekt som på ett kreativt sätt utforskar fältet genom nya prototyper och koncept, som utmanar existerande konventioner och visar upp nya möjligheter.

Bedömningskriterier:

För att skicka in ett bidrag krävs att det finns en fungerande prototyp, digitalt eller fysiskt. Vi letar efter spännande möten mellan människa och maskin och bidragen kommer bedömas utifrån:

  • Kreativitet
  • Nytänkande
  • Genomförbarhet
  • Presentation

Sponsor