Med det här priset premieras projekt och idéer av bästa vetenskapliga kvalitet. Genom C Awards möjliggörs synlighet och stor spridning till nätverk inom vetenskapssamhället, näringslivet samt andra aktörer som på olika sätt är kopplade till Visualiseringscenter C.
Till priset Bästa forskningspotential letar vi efter kluriga och oväntade lösningar som öppnar för nya användningsområden.

Bedömningskriterier:

  • Projektet ska innebära ett forskningsmässigt framsteg inom fältet interaktiva och visuella medier
  • En vetenskaplig upptäckt eller ett forskningsresultat ska presenteras
  • Nytänkande och potential inom tillämpningar

Sponsor