Med det här priset premieras de projekt och idéer som bedöms ha en särskild potential att tas vidare. Inom någon av Norrköping Science Parks projektarenor kan idéer få möjlighet att utvecklas tillsammans med företag eller aktörer inom Visualiseringscenter C. I nyföretagarprogrammet Start Up finns möjlighet att komma igång som företagare, med coachning och kontorsplats tillsammans med andra drivna entreprenörer.

Till priset Bästa affärsmöjlighet letar vi efter den lösningen som har den tydligaste marknadspotentialen.

Bedömningskriterier:

  • Projektet ska lösa eller belysa ett aktuellt och intressant behov eller utmaning, på ett kommersiellt hållbart vis och med samhällsnytta, samt ha sin utvecklingsgrund inom interaktiva och visuella medier.

Sponsor